Te ao Māori: The synergy between women and the land

Te ao Māori: The synergy between women and the land

Iwi development manager Migoto Eria looks at the relationship between Heretaunga chief Hēnare Tōmoana and his wife Ākenehi Pātoka, who signed the suffrage petition in 1893, and reflects on the synergy between wāhine and whenua.

‘…Nā te māia a tōku hoa rangatira, a Ākenehi … i mau ai ngā whenua…’ (1883)[1]

‘…Through the courage of my wife Ākenehi … the lands have been retained…’

These were the kupu (words) of Ngāi Te Whatu-i-Āpiti rangatira Hēnare Tōmoana regarding his wife Ākenehi in 1883.

Hēnare Tōmoana was chief of Heretaunga, a politician, and publisher of Māori newspaper Te Wananga, we can assume he was the good man behind a good woman – his wife Ākenehi Pātoka.

Black and white photo of a Māori woman wearing European clothes
Carte de visite portrait of Ākenehi, wife of Henare Tomoana, taken, probably in the 1870s, by Samuel Carnell of Napier. Courtesy of the Alexander Turnbull Library. /records/22846073

There is a well-known whakataukī which comes to mind:

‘He wāhine, he whenua mate ai te tangata’

‘By women or land, man is defeated.’

In this instance, Hēnare is fulfilled by the mahi (work) of his wife in regards to the retention of ancestral lands.

In te ao Māori, there is a synergy between women and land, and that without one or the other (or both) man will not survive.

The message from this whakataukī, and from Hēnare’s reference, is that both land and women are synonymous and that both are as important as each other.

Wāhine and whenua

If we are to discuss the importance of wāhine, we are also discussing the importance of whenua.

Within ancient whakapapa, Hineahuone, the first woman, was created from the soil at Kurawaka, where it is believed is the origin of mankind, of te ira tangata.

The role of wāhine, in matters of whenua, is evident within ancient whakapapa, as the two are harmonious in sustaining and the procreation of te ira tangata.

He wāhine, he whenua ka ora te tangata is reinforced, in particular to the term ‘ora’ which means to live, life, or alive.

Native forest
Native forest, 2017. Photograph by Amanda Rodgers. Te Papa

Wāhine and the suffrage movement

Ākenehi Pātoka Rātima Rerepukapuka Tōmoana signed the Women’s Suffrage Petition in 1893, and represented her land interests at the establishment of the Native Land Court in 1865.

Ākenehi worked alongside her husband Hēnare politically, and was the secretary of the Te Kotahitanga committee.

Wāhine Māori who owned and managed their own whenua was not uncommon during this time, amongst the many references of whenua that Ākenehi managed, some included Ōtāwhao, Whenuahou, Ōmāhu, and Ngāi Te Whatu-i-Āpiti in Hawke’s Bay.

In 1895 a committee called First Wives of Heretaunga had set up Komiti Wāhine Māori at a hui at Te Hauke Marae.

This was a hui where wāhine Māori were able to discuss issues including cessation of land sales, prohibition, and women’s right to vote. There, it’s recorded that Ākenehi addressed her inspired wahine listeners:

‘…maha noa atu ngā tau e kawea ana ngā tāne i ngā pooti, e whakahaere ana hoki i ngā whenua, he aha te aha! Noho kuare noa tātou ngā wāhine. Kia mataara tātou.’[2]

‘…For many years the men, the chiefs, the Members of Parliament, the Kīngitanga, have been searching for answers to our issues regarding land and the betterment of our people … All of this was done without us; the women … and no benefit has come back to our people. … We women have not yet tried!’

Not solely about women

The representation of wāhine, therefore, is not solely about women or their misrepresentation but is a wider discussion about land and the continuation of whakapapa.

More importantly, as alluded to by Ākenehi, ‘Kia mataara’ – it’s imperative that we are to be aware, alert, and mindful.Suffrage 125 logoTe Papa is proud to be a part of the Suffrage 125 national event programme.

References

 • [1] Ahuriri Hapū Deed of Settlement 2016
 • [2] Coney, Sandra 1993. Standing in the Sunshine, p.2

10 Comments

 1. Ko tōku tipuna tēnei! Ā, ko te whakataukī e puta mai ana ko tēnei:
  Me aro koe ki te hā o Hineahuone

  Tēnā koe e te kaituhi. Āe mārika he wahine toa ia, ko ngā āhuatanga nei e ora tonu ana ki roto i āna uri

  1. Author

   Tēnā koe e te whanaunga! Āe koinā te take ko Ākenehi tēnā i kōrerohia i roto i tēnei tuhinga. Taku mihi ki a Aunty Ngatai Huata hoki, nāna au i poipoi ki te whakanui i ngā korero nei.

   Koinā hoki tā Aunty: Me aro koe ki te hā o Hineahuone x (hei roto i āna waiata o Black Katz i ngā tau)

 2. Te Mana o te wāhine, he kaupapa e whakamanatia i a mātou kātoa!

  Rāwe ki te rongo atu i ngā kōrero o ngā Kuia e kaha ārahi ana i ngā take matua. He kaupapa nui kua whakaoratia i ngā mamaetanga o te Ao Māori.

  Ka nui ngā mihi kia koe Migoto!

 3. Anō – wahine toa, kia ora.

 4. A really interesting article. Balance and respect for land and others, such wisdom. Thank you from this Kiwi born long time Aussie nana. Shared on to Facebook

 5. I really appreciated this article – the role of wahine being complimentary and to complete the triad of whenua, tane and wahine is well demonstrated here. Nga mihi Migoto.

  1. Author

   Tēnā koe Polly

 6. Kia ora Migoto i ēnā kupu ora. Ko Ākenehi tērā i tū ki te tautoko i a Meri Te Tai Mangakāhia i tana tono ki te paremata o te Kotahitanga kia tū ngā wāhine hei mēmā, nē? https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/HUIA18930624.2.9
  Nei rā te mihi.

  Thanks for this, Migoto. That must have been the Ākenehi Tōmoana who stood in support of Meri Te Tai Mangakāhia’s motion to the Kotahitanga parliament in 1893 for wāhine to stand as members? A powerful person to have in your corner. No wonder their efforts were soon successful. Great to learn more about her.

  1. Author

   Kia ora Melissa, āe i whakaaro nui au mō rātou ngā kuia i whakatauiratia ngā mahi i ngā tau. Ko taua kuia a Ākenehi nō roto i a mātou o Kahungunu, me te mea anō hoki i wānangahia māua ko tētahi o ōna ake mokopuna i ngā kōrero o tēnei tuhinga: kei reira ka kitea te whakahirahira o ngā kōrero. E tika ana me waiho mā ngā uri a Meri Te Tai Mangakāhia ia e whakanui.

   Me aku mihi nui e Melissa, Migoto

 7. Wahine toa, kia ora! Ka mau te wehi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *