Toi Kōrero – he kōrero āu mō ngā toi i Te Papa?

Toi Kōrero – he kōrero āu mō ngā toi i Te Papa?

Paratene Matchitt, The family, 1966. Te Papa (2009-0002-1/A-C to C-C)
Paratene Matchitt, The family, 1966. Te Papa (2009-0002-1/A-C to C-C)

Kei te whakatuwhera tēnei kete kōreroNgā Toi | Arts Te Papa, kia āhei ai koe kit e patopato i ōu ake whakaaro mō ngā toi – i te reo Pākehā me te reo Māori.

Ākuni pea he kōrero āu mō tētahi peita, kāhore i a mātou. Tērā he kōrero whakaawe ariā, he whiti rānei. Tērā pea ka puku tō rae i ētahi kupu, i tāu i kite ai rānei. Tērā pea, he pai kē atu tāu. Nōu te maringanui!

Me pēhea āu kōrero e whai wāhi mai

I te whakaaturanga
I Papa 5, hoatu ki Whare Toi | Arts Studio ka tiki atu tētahi puka ‘Tōku Reo’. Kuhuna ngā huarewa toi (rūma toi) mō te whakaawenga, tuhia tāu, kātahi ka purua ki te pouaka ‘Tōku Reo’.

Ā Ipurangi
I.mēra mai āu kōrero ki: artsay@tepapa.govt.nz

Anei ngā kōrero tāpiri:

  • Ingoa o te mahi toi
  • Ingoa o te ringatoi
  • Tō ingoa
  • Nō hea koe?
  • Ō tau (kei a koe)
  • Tāu mahi (kei a koe)

Ki te kore koe e āhei ki te peka mai ki Te Papa, toroa ngā mahi toi mā te ipurangi:
arts.tepapa.govt.nz – Te Papa’s online home of the arts

Toi Kōrero – he kōrero āu mō ngā toi i Te Papa?
Toi Kōrero – he kōrero āu mō ngā toi i Te Papa?

Mō Toi Kōrero

He wāhanga a Toi Kōrero nō Te Pātū i Te Whare Toi, he wānanga, he matapaki, he whakawhitiwhiti whakaaro toi. Koinei te kaupapa matua mō tēnei wā, Kohikohi, Atawhai, Kōrero – ko ngā aronga matua o te muhiama.

Koinei te aronga o Toi Kōrero, he pākiki, he wero i te hinengaro. He aha te ariā e pana mai ana i a tātou ki te kohi i ngā mahi toi, i ngā taonga, ki te āta tiaki i aua mea? Ka pēwhea tātou e kōrero mō ngā toi? He aha ngā ariā toi ka whai pānga ki o tātou kōrero, ki o tātou tirohanga?

E rua ngā arotakenga o ngā peita whakapono a Colin McCahon e whai ake nei, he rerekē te tirohanga. Nō te tau kotahi ēnei kōrero toi:

‘Kei te hunaia tētahi kōrero hōhonu? Taku whakapae, ehara. Tērā e whakapaetia ana ēnei peita hei tuhinga kōkau noa i ngā pakitara wharepaku … koirā noa iho.’ (A R D Fairburn, Landfall, 1948)

‘He ngiha, he auaha tō ngā toi a Colin McCahon e wehe atu ai āna i o ērā atu ringapeita o Aotearoa.’ (James K Baxter, Canta, 1948)

Colin McCahon, The valley of dry bones, 1947. Te Papa (1983-0049-1)
Colin McCahon, The valley of dry bones, 1947. Te Papa (1983-0049-1)

Tūhono mai ki te kōrero

Ki te hia kuhu mai koe ki ngā kōrero mō ngā mahi toi i ēnei huarewa toi, ahakoa whakaae mai, whakahē mai rānei, nau mai ki Ngā Toi | Arts Te Papa kei te Papa 5. I tēnei tau, e rima ngā whakaaturanga hou me ētahi mahi hou kei ērā atu huarewa toi.

Hoatu ki arts.tepapa.govt.nz mō ētahi atu pārongo

Pānuitia ēnei kōrero ki te reo Pākehā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *