Whales Fab Fact 7

Whales Fab Fact 7: Whale Teeth

The narwhal tusk is the largest whale tooth. It can measure nearly 3 metres (9 feet) long on an animal not quite 5 metres (16 feet)!

It is the likely origin of the unicorn story.

Anton van Helden holding a narwhal tusk

Anton van Helden holding a narwhal tusk.

Ko te niho tohorā rahi rawa atu ko tō te narwhal. Ka āhei te ine tata ki te 3 mita i roto i te waha o tētahi kīrehe tata ki te 5 mita te roa!

Tērā tonu pea ko tēnei te pūtaketanga o te kōrero mō te hōpihi.

Leave a Reply

  • (will not be published)