Whales Fab Fact 5

Whales Fab Fact 5: whales are clever!

Large animals often have large brains. Dolphins have disproportionately large brains compared to their body size – just like humans.

Whales and dolphins are highly intelligent. They belong to a handful of mammals that can recognise themselves in a mirror. This group includes humans, some apes, and some elephants.

Dolphin looking in a mirror

Ko te tikanga, whai roro nui ai ngā kararehe nui. He tuwhene te rahi o te roro o te aihe ki te rahi o te tinana – pēnei i te tangata.

Tino ihumanea te tohorā me te aihe. Nō te rōpū whāngote ēnei ka taea te tāutu i a rātou ake i roto i tētahi whakaata. Kei taua rōpū ko te tangata, ētahi momo makimaki, me ētahi arewhana.

Leave a Reply

  • (will not be published)